przegląd dokumentów

Księgowość

Kompleksowa obsługa księgowa

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT
 • wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • opracowywanie Zakładowych Planów Kont
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innych urzędach w zakresie naszego umocowania
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym i ZUS